Programa de Mentoring

Què és el mentoring?

El mentoring és un procés mitjançant el qual una persona amb experiència (el mentor) ajuda a una altra persona (el mentee) a assolir els seus objectius i a cultivar les seves habilitats a través d'una sèrie de converses de tipus personal, confidencial i limitades pel que fa al temps i mitjançant altres activitats d'aprenentatge.

El programa de mentoring dels Enginyers Industrials de Catalunya

En el desenvolupament d’aquest programa, associats/col•legiats amb dilatada experiència professional (mentors) proporcionaran acompanyament a altres enginyers associats/col•legiats (mentees) en el seu procés de desenvolupament professional.

El programa brinda als mentees l’oportunitat d’adquirir nous coneixements i fer evolucionar el seu pensament sobre els desafiaments professionals que es trobi a mida que desenvolupa la relació amb el seu mentor.

Per als mentors, el programa també aporta grans beneficis: desenvolupament de les habilitats de lideratge i de la capacitat de motivar i animar als altres, aspectes que poden ajudar-los a avançar en les seves carreres professionals ja que demostrar haver ajudat a altres a aprendre i créixer és una habilitat cada vegada més valuosa en el món empresarial.

No és mentoring, i per tant, no són objectius a abordar mitjançant aquest programa:

  • L’assessorament tècnic per a la cerca d’ocupació/canvi professional
  • El Servei d’assessoria/consultoria per a la realització d’un treball professional o projecte concret.
  • El Servei de coaching

Qui pot participar en el programa?

  • Com a mentors: Enginyers col•legiats/associats en actiu amb més de 15 anys d’experiència professional o recentment jubiliats (màxim 2 anys)
  • Com a mentees: Enginyers col•legiats/associats en actiu

Condicions i requisits del programa 

  • La relació de mentoring tindrà una durada mínima d'1 any.
  • En el desenvolupament del procés de mentoring s'establirà un mínim 4 trobades mentor-mentee, preferentment personals, però poden tenir lloc per altres mitjans (telèfon, Skype).
  • Es recomana una durada mínima d’1 hora per cada una d’aquestes trobades.
  • La participació en el programa com a Mentor s'ofereix de manera voluntària i no retribuïda.
Informació sobre protecció de dades personals