Publicació d'ofertes

El servei de publicació d’ofertes permet a les empreses, de forma gratuïta, publicar les seves vacants per a enginyers en una plataforma en la que podeu gestionar les candidatures i el procés de selecció. 
Les ofertes rebudes es mantenen publicades com a màxim durant 30 dies, amb possibilitat de pròrroga. 
 
Aquest servei, però, no inclou cap mena d'activitat de selecció de candidats ni de processament de les respostes.