Speed Networking Talent

Indústria 4.0 | Enginyeria de la salut | Energia | Farma-Químic

Una iniciativa de

Sessió 1
22 MARÇ
Indústria 4.0

+ INFO

Sessió 2
11 JULIOL
Enginyeria de la salut

+ INFO

Sessió 3
20 OCTUBRE
Energia

+ INFO

Sessió 4
22 NOVEMBRE
Farma i Química

+ INFO

Empreses participants

Indústria 4.0

Enginyeria de la Salut

Farma-Química

Energia